Doç. Dr. Tamer SEYHAN Estetik Güzellik

Çalışma Saatleri : Pazartesiden cumaya - 09:00 - 18:00
  İletişim : 0553 235 6910 - 0532 335 3455

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan YURTİÇİ yayınlar :
1. Seyhan, T. ve H. Kılınç, “Tessier No.30 yarığı: Olgu bildirilmi ve literatürün gözden geçirilmesi,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi 7,187-90 (1999).
2. Seyhan T., “TME Disfonksiyonunun cerrahi olmayan tedavileri ve klinik sonuçlarımız,” K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7, 175-79 (1999).
3. Seyhan, T., B. Sakman, D. Cılız, “TME Disfonksiyonu değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntüleme,” K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 8, 19-23 (2000).
4. Seyhan, T., R. Özdemir, Ç. Uysal, H. Kılınç ve Ö. Şensöz, “Serbest olarak nakledilmiş doku kitlesinin şırınga yağ emme “syringe liposuction’’ yöntemi ile küçültülmesi: Olgu sunumu,” Türk Plast Cer Derg 9, 127-129 (2001).
5. Seyhan, T. ve Şahin C, “Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler ve komplikasyonların önlenmesi: Klinik deneyimlerimiz,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi 10, 90-93 (2002).
6. Seyhan, T. ve C. Sahin, “Distal Hipospadias onarımlarında Meatal tabanlı flep (Mathieu) ve Tübularize insize plak üretroplasti (Snodgrass) yöntemlerinin karşılaştırılması,” Türk Üroloji Dergisi 28, 330-34, (2002).
7. Seyhan T.,“Cerrahide kullanılan modern sütür materyalleri,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17, 224-227 (2003).
8. Seyhan, T. ve OR. Ozerdem OR, Tıbbi Makale Yazılması esnasında sık yapılan hataların önlenmesi kendi editörlüğünü kendin yap! Turkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri 12, 89-91 (2004).
9. Seyhan, T. ve OR. Ozerdem, “Canlı deney hayvanı öncesi mikrocerrahi eğitim programı,” Vasküler Cerrahi Dergisi 13, 9-12 (2004).
10. Seyhan, T. ve C. Sahin, “Distal Hipospadias onarımlarında TIPU yöntemi sonuçlarımız,” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 13, 14-18 (2005).
11. Seyhan, T., NM. Ertaş, H. Borman ve Bal N, “Mandibulada Jüvenil (agresif) ossifiye edici fibrom”: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 15, 79-84 (2007).
12. Seyhan, T., NM. Ertaş “İleri yara bakım ürünleri ve plastik cerrahide kullanımı,” Karaelmas Üniv. Tıp fak. Dergisi, 4, 1-5 (2006).
13. Bozdoğan, N., A. Koçum, E. Çalışkan, M. Şener ve T. Seyhan, “Tüberosklerozlu bir olguda anestezi uygulaması,” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 14, 40-44 (2008).
14. Seyhan, T., M. Deniz, B. Caglar ve H. Borman, “Laboratuar Ratlarında Mikroanjiyografi Tekniği” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 16, 163-167 (2008).
15. Özçelik, TB, Tanner, P., Seyhan, T. ve Somay SD. Kulak Protezleri: İki olgu bildirimi. Diş Hekimliğinde Estetik&İmplant, 12, 20-26 (2009).
16. Ulusal, BG, Tufan H, Ulusal AE, Haberal C, Seyhan T, Borman H, Haberal M. “ Pretreatment with cypress cones water extract enhances survival of ischemically challenged skin flaps a preliminary study.” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 17, 25-29 (2009).
17.Ulusal BG, Durukan E, Coskunfırat K, Seyhan T, Borman H. “ Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akdeniz bölgesindeki hastane çalışanlarınca yeterince tanınıyor mu?” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 17, 39-46 (2009).
18. Seyhan T, Borman H, Bal N. Kanamayla başvuran ve atipik yerleşimli infantil hemanjiyoperisitom: Olgu Sunumu. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 18, 41-44 (2010).

 

Doktor bulunamadı!