Doç. Dr. Tamer SEYHAN Estetik Güzellik

Çalışma Saatleri : Pazartesiden cumaya - 09:00 - 18:00
  İletişim : 0553 235 6910 - 0532 335 3455

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan YURTİÇİ yayınlar :
1. Seyhan, T. ve H. Kılınç, “Tessier No.30 yarığı: Olgu bildirilmi ve literatürün gözden geçirilmesi,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi 7,187-90 (1999).
2. Seyhan T., “TME Disfonksiyonunun cerrahi olmayan tedavileri ve klinik sonuçlarımız,” K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7, 175-79 (1999).
3. Seyhan, T., B. Sakman, D. Cılız, “TME Disfonksiyonu değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntüleme,” K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 8, 19-23 (2000).
4. Seyhan, T., R. Özdemir, Ç. Uysal, H. Kılınç ve Ö. Şensöz, “Serbest olarak nakledilmiş doku kitlesinin şırınga yağ emme “syringe liposuction’’ yöntemi ile küçültülmesi: Olgu sunumu,” Türk Plast Cer Derg 9, 127-129 (2001).
5. Seyhan, T. ve Şahin C, “Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler ve komplikasyonların önlenmesi: Klinik deneyimlerimiz,” Türk Plastik Cerrahi Dergisi 10, 90-93 (2002).
6. Seyhan, T. ve C. Sahin, “Distal Hipospadias onarımlarında Meatal tabanlı flep (Mathieu) ve Tübularize insize plak üretroplasti (Snodgrass) yöntemlerinin karşılaştırılması,” Türk Üroloji Dergisi 28, 330-34, (2002).
7. Seyhan T.,“Cerrahide kullanılan modern sütür materyalleri,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17, 224-227 (2003).
8. Seyhan, T. ve OR. Ozerdem OR, Tıbbi Makale Yazılması esnasında sık yapılan hataların önlenmesi kendi editörlüğünü kendin yap! Turkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri 12, 89-91 (2004).
9. Seyhan, T. ve OR. Ozerdem, “Canlı deney hayvanı öncesi mikrocerrahi eğitim programı,” Vasküler Cerrahi Dergisi 13, 9-12 (2004).
10. Seyhan, T. ve C. Sahin, “Distal Hipospadias onarımlarında TIPU yöntemi sonuçlarımız,” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 13, 14-18 (2005).
11. Seyhan, T., NM. Ertaş, H. Borman ve Bal N, “Mandibulada Jüvenil (agresif) ossifiye edici fibrom”: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 15, 79-84 (2007).
12. Seyhan, T., NM. Ertaş “İleri yara bakım ürünleri ve plastik cerrahide kullanımı,” Karaelmas Üniv. Tıp fak. Dergisi, 4, 1-5 (2006).
13. Bozdoğan, N., A. Koçum, E. Çalışkan, M. Şener ve T. Seyhan, “Tüberosklerozlu bir olguda anestezi uygulaması,” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 14, 40-44 (2008).
14. Seyhan, T., M. Deniz, B. Caglar ve H. Borman, “Laboratuar Ratlarında Mikroanjiyografi Tekniği” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 16, 163-167 (2008).
15. Özçelik, TB, Tanner, P., Seyhan, T. ve Somay SD. Kulak Protezleri: İki olgu bildirimi. Diş Hekimliğinde Estetik&İmplant, 12, 20-26 (2009).
16. Ulusal, BG, Tufan H, Ulusal AE, Haberal C, Seyhan T, Borman H, Haberal M. “ Pretreatment with cypress cones water extract enhances survival of ischemically challenged skin flaps a preliminary study.” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 17, 25-29 (2009).
17.Ulusal BG, Durukan E, Coskunfırat K, Seyhan T, Borman H. “ Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akdeniz bölgesindeki hastane çalışanlarınca yeterince tanınıyor mu?” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 17, 39-46 (2009).
18. Seyhan T, Borman H, Bal N. Kanamayla başvuran ve atipik yerleşimli infantil hemanjiyoperisitom: Olgu Sunumu. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi 18, 41-44 (2010).

 

Doc. Dr. Tamer Seyhan

Doç. Dr. Tamer Seyhan 1999 yılından beri Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi uzmanı 2011 yılından itibaren Estetik Plastik Cerrahı Doçenti olarak çalışmaktadır. Avrupa (EBOPRAS 2007) ve Türkiyede yapılan yeterlilik sınavları (2016) başarı ile geçmiştir.