Doç. Dr. Tamer SEYHAN Estetik Güzellik

Çalışma Saatleri : Pazartesiden cumaya - 09:00 - 18:00
  İletişim : 0553 235 6910 - 0532 335 3455

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sunular:
1. Görgü, M., B. Erdoğan, T.Aköz, R. Kutlay, T. Seyhan, “İntermaksiller fikzasyonun T.M.E diskine geç dönem etkileri,” 17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 153, Girne, 1995.
2. G. Aslan, B. Erdoğan, T. Aköz, T. Seyhan ve ark., “Serbest fibula ve iliak krest fleplerinin mandibula rekonstrüksiyonlarında karşılaştırmalı kullanımı,“ 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 15, Bursa, 1996.
3. Aslan, G., B. Erdoğan, M. Görgü, E. Kargı, T. Seyhan ve ark., “Fasiyal Nörofibrom,“
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 12, Bursa, 1996.
4. Görgü, M., B. Erdoğan, G. Aslan, M.R. Kapucu, H. Altıntaş, T. Seyhan, “Travmatik total skalp defekti,“ 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kogresi, 20, Bursa, 1996.
5. Aköz, T., B. Erdoğan, M.R. Kapucu, F. Dağ, T. Seyhan ve ark., “Kraniofasiyal travma ile birlikte bilateral fasiyal paralizi,“ 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 42, Bursa, 1996.
6. Aslan, G., B. Erdoğan, M. Ayhan, R. Kutlay, F. Dağ, T. Seyhan, “Nadir konjenital el anomalileri, 18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 72, Bursa, 1996.
7. Görgü, M., B. Erdoğan, T. Seyhan ve ark., “Ekstremite skarlarında doku genişletici uygulamalarımız,“ 18. Ulusal Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi kongresi, 73, Bursa, 1996.
8. Seyhan, T., T. Aköz, B. Erdoğan ve ark., “Plastik cerrahide fotoğrafik standardizasyon,“ 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 79, Antalya, 1997.
9. Seyhan, T., R. Özdemir, B. Civelek ve ark., “İlginç ekstremite anomalileri ile birlikte seyreden bir bilateral CCL ve Sol CCP olgusu,“ 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 61, Antalya, 1997.
10. Seyhan, T., U. Koçer, S. Çelebioğlu ve ark., “Femur – Tibia kompleks fraktürlü bir vakada bipediküllü granülasyon flebi ile ekspoze kemiğin örtülmesi,“ 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 25, Antalya, 1997.
11. Civelek, B., T. Seyhan, Ö. Şensöz ve ark., “ Kliniğimizdeki Brow- lift uygulamalarımız,” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 26, Kartalkaya, 1999.
12. Seyhan, T., B. Sakman, D. Cılız. , “Temporomandibular eklem disfonksiyonunun değerlendirilmesinde Manyetik Rezonans görüntülemenin yeri,“ 21. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 22, Kuşadası, 1999.
13. Seyhan, T., C. Şahin, “Hipospadias cerrahisinde başarıyı etkileyen faktörler ve komplikasyonların önlenmesi: Klinik deneyimlerimiz,” 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 66, İstanbul, 2001.
14. Seyhan, T., “Kronik seyirli ilginç etyolojiye sahip üst göz kapağı fistülleri: İki olgu sunumu,” 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 182, İstanbul, 2001.
15. Seyhan, T., “Median sinir bası semptomlarıyla ortaya çıkan ters yerleşimli hipertrofik palmaris longus kası,” 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 128, İstanbul, 2001.
16. Seyhan, T., O.R. Ozerdem, M. Deniz ve ark., “Hiperbarik oksijen tedavisi ve plastik cerrahideki yeri,” Güncel yanık ve güncel yara tedavisi sempozyumu, Yanık ve yara bakım kursu, 85, Adana, 2005.
17. Seyhan, T., O.R. Ozerdem, T. Bahar, “Şiddetli pakidermoperiostozis (Tourane-Solente-Gole Syndrome) vaka takdimi,” 27. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 305, Konya, 2005.
18. Maral, T., H. Borman, T. Bahar, T. Seyhan, “İri ve pitotik memelerde vertikal mammoplasti uygulamasında modifikasyonlar ve sonuçlar,” 27. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 57, Konya, 2005.
19. Ertaş, N.M., T. Seyhan, M. Deniz ve ark., “Yanık sonrası gelişen geniş ve çizgisel kontraktürlerin çift karşılıklı gelen dikdörtgen ilerletme flepler ile tedavisi, 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 49, Ankara, 2006.
20. Seyhan, T., N.M. Ertaş, H. Borman ve ark., “Kronik yaralara yaklaşım prensiplerimiz ve yeni yara bakım ürünleri ile deneyimlerimiz,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 89, Ankara, 2006.
21. Borman, H., T. Maral, T. Seyhan ve ark., “Karşılıklı orbikülaris okuli kas fleplerinin kullanıldığı blefaropitozis onarım yöntemi,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 92, Ankara, 2006.
22. Seyhan, T., N.M. Ertaş, H. Borman ve ark.,”Mandibulada agresif jüvenil ossifying fibrom vaka takdimi,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 168, Ankara, 2006.
23. Seyhan, T., N.M. Ertaş, H. Borman ve ark., “Ampute kulağın saklanmış ampute kulak kartilajı ve yüzeyel temporal fasya flebi ile geç dönem rekonstrüksiyonu Vaka takdimi,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 216, Ankara, 2006.
24. Ertaş, N.M., T. Seyhan, M. Deniz ve ark., “Gluteal arter tabanlı perforatör flepler ile sakral bası yaralarında deneyimlerimiz,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 244, Ankara, 2006.
25. Ertaş, N.M., T. Seyhan, H. Borman, “Yanık sonrası oluşan kontraktür bandlarının sınıflaması ve tedavi seçenekleri,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 259, Ankara, 2006.
26. Seyhan, T., N.M. Ertaş, H. Borman ve ark., “Nekrotizan göğüs ön duvar ve boyun enfeksiyonu ile birlikte parafarengeal abse,” 28. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 295, Ankara, 2006.
27. Borman, H., N.M. Ertaş, T. Seyhan ve ark., “Karşılıklı orbikularis okuli kas fleplerinin kullanıldığı blefaroptozis onarım yöntemi,” 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 92, Eskişehir, 2007.
28. Seyhan, T., N.M. Ertaş, H. Borman, “Gluteal bası yaralarında ilk tedavi seçeneği olarak perforatör bazlı flepler,” 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 49, Eskişehir, 2007.
29. Seyhan, T., H. Borman, N.M. Ertaş, “Pediküllü derin inferior epigastrik ada flebinin alt abdominal defektlerde ve genital rekonstrüktif cerrahide kullanımı,” 30. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 113, Antalya, 2008.
30. Seyhan, T., M. Deniz, H. Borman ve ark., “Rat kraniyal bazlı epigastrik perforatör flep modelinde iki farklı eciktirme (delay) yönteminin karşılaştırılması,” 30. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 283, Antalya, 2008.
31. Seyhan T. “ Ters akımlı tenar perforatör fleple volar el defektleri rekonstrüksiyonu.” 31. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 71, Adana, 2009.
32. Seyhan T. “Fonksiyonel burun elde etmek için septoplastiyle birlikte yapılabilecek işlemler: Konka Büllosa Açılması.” 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Trabzon, 2010.